DARMOWA DOSTAWA OD 75 €
Kraj: Poland Język: Polski Waluta: PLN
Poland PL
Poland POLSKI

Change regional settings

Change country

Język

Waluta

Save
DARMOWA DOSTAWA OD 75 €

Zasady i Warunki

Niniejsze warunki ("Warunki") regulują korzystanie ze strony internetowej dionsportlab.eu ("Strona") przez użytkowników ("Ty" lub "Twój") oraz ich relacje z SIA Dion Sportlab ("my", "nasz" lub "nas").

Umowa.
Zamawiając nasze towary lub usługi, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków. Korzystając ze strony akceptujesz Zasady obowiązujące na tej stronie i upoważniasz nas do przesyłania informacji  w celu uzyskania informacji od stron trzecich. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi warunkami, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej nie korzystać.

Zmiany.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tych Zasad w stosownym czasie. O jakichkolwiek zmianach w poniższych Zasadach Klient zostanie poinformowany poprzez odpowiednie ogłoszenie na naszej stronie. Zapoznanie się z tym zmianami jest obowiązkiem Klienta. Zmiany będą dotyczyły użycia strony po opublikowaniu odpowiedniego ogłoszenia. Jeżeli Klient nie zgadza się na nowe warunki, nie powinien korzystać ze strony. Jeżeli Klient będzie korzystał ze strony po dacie, po której zmiany wchodzą w życie, to korzystanie ze strony jest rozumiane jako zgoda na nowe Zasady.

Zasady prywatności.
Wszelkie dane osobowe Klienta będziemy traktujemy jako poufne i będziemy ich używać tylko w zgodzie z naszymi Zasadami prywatności. Będziemy również przetwarzać informacje o Kliencie zgodnie z naszymi Zasadami prywatności. Korzystając z naszej strony Klient zgadza się na takie przetwarzanie i potwierdza prawidłowość podanych przez siebie informacji. Przy dokonywaniu zakupów na stronie poprosimy Klienta o podanie danych osobowych takich jak imię, adres email, adres dostawy, lub inne dane dotyczące płatności w celu identyfikacji.

Zgodność.
Ze strony można korzystać tylko w celach zgodnych z prawem i tylko w sposób zgodny z prawem. Niniejszym Klient wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich praw właściwych, statutów i przepisów odnoszących się do strony i jej użycia.

Linki kontrolowane przez strony trzecie.
Dla wygody naszych klientów strona może zawierać linki do stron lub treści, nad którymi nie mamy kontroli. Pragniemy poinformować, że nie ponosimy odpowiedzialności za te strony, ani za zawarte na nich treści.

Zamówienia.
Wszystkie zamówienia są zależne od przyjęcia i dostępności. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny Klient zostanie powiadomiony e-mailem (lub w inny sposób, jeżeli nie podano adresu email) i będzie mógł zdecydować, czy zaczeka, aż towar będzie na stanie, czy też zrezygnować z zamówienia.
Każde złożone przez Klienta zamówienie będzie przez nas traktowane jako oferta kupna naszych towarów lub usług. Mamy prawo odrzucić taką ofertę w każdym momencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że ewentualne wysłane automatycznie potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z naszym przyjęciem jego oferty zakupu towarów lub usług reklamowanych na naszej stronie.

Rejestracja.
Korzystając z tej strony Klient potwierdza, że: ma prawną zdolność do zawierania wiążących umów; ma ukończone co najmniej 18 lat; dane osobowe, o podanie których wystąpimy przy rejestracji, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne we wszystkich aspektach; nie podszywa się pod żadną inną osobę ani podmiot. O jakichkolwiek zmianach w swoich danych osobowych Klient poinformuje nas natychmiast emailem.

Prawo do unieważnienia.
Zwracamy uwagę, że kiedy Klient dokonał zakupu towarów lub usług jako konsument (tj. dla użytku prywatnego, a nie do zastosowań komercyjnych) ma prawo unieważnić każdą zawartą z nami umowę w ciągu 14 dni od daty otrzymania towarów lub usług.

Cena.
Wszystkie ceny podane na stronie internetowej zawierają VAT i są poprawne w momencie wprowadzania informacji do systemu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez powiadomienia Klienta (z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia w odniesieniu do których wysłaliśmy Klientowi potwierdzenie nadania).
Dajemy możliwość korzystania z kodów rabatowych przez Klienta wyłącznie na warunkach, na których zostały wydane, które między innymi, mogą zawierać terminy odnoszące się do uprawnień do korzystania z nich oraz o maksymalnej wartości zamówienia.

Klauzula salwatoryjna.
Jeżeli jakieś zawarte w tych Zasadach postanowienie okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiś przyczyn niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie oddzielone od tych Zasad i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Zasad.

Zrzeczenie się.
Żadne zrzeczenie się przez nas nie może być interpretowane jako zrzeczenie się uprzedniego lub późniejszego naruszenia jakichkolwiek postanowień.

Całość umowy.
Niniejsze Zasady stanowią całość podstawy jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Klientem a nami.