Land: Netherlands Taal: Nederlands Valuta: EUR
Netherlands NL
Netherlands NEDERLANDS

Change regional settings

Change country

Change language

Change currency

Save

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op het gebruik van de website dionsportlab.eu ('Website') door gebruikers ('u' of 'uw') en hun relatie met SIA Dion Sportlab ('wij', 'onze' of 'ons').

Akkoord.
Door onze goederen of diensten te bestellen, stemt u ermee in zich aan deze algemene voorwaarden te houden. Middels het gebruik van de Website geeft u aan akkoord te gaan met de Voorwaarden en geeft u toestemming aan ons om informatie te verzenden om informatie van derden te verkrijgen. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website.

Wijzigingen.
Wij behouden ons het recht voor om Deze Voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren en zullen u daarvan op de hoogte stellen middels een passende aankondiging op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid het bestaan van deze wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze op de Website worden aangekondigd. Indien u niet met de gewijzigde Voorwaarden instemt, wordt u verzocht verder geen gebruik meer te maken van de Website. Indien u wel doorgaat met het gebruik van de Website na de datum waarop de wijzigingen van toepassing zijn, geeft u aan akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.

Registratie.
Door gebruik te maken van deze website garandeert U dat U wettelijk in staat bent om contracten aan te gaan; U minstens 18 jaar of ouder bent; De persoonlijke informatie die u moet verstrekken voor registratie in alle opzichten correct, exact, actueel en compleet is; U zich niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit. U ons onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met vertegenwoordigers van onze afdeling klantenservice via e-mail.

Privacy Policy.
Wij zullen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken overeenkomstig onze Privacy Policy. Verder zullen wij uw informatie verwerken overeenkomstig onze Privacy Policy. Door gebruik te maken van onze Website geeft u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle informatie die door u verstrekt is juist is.

Naleving.
De Website mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier worden gebruikt. U gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving die van toepassing zijn op de Website en het gebruik daarvan.

Links met derden.
Voor het gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te herzien of te onderschrijven.

Bestellingen.
Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via e-mail (of via andere weg als geen e-mail adres is opgegeven) en heeft u de mogelijkheid te wachten tot het item weer in voorraad beschikbaar is, dan wel uw bestelling te annuleren.
Alle geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod de goederen of diensten van ons te kopen en wij behouden het recht voor om dit aanbod op elk moment af te slaan. U erkent dat elke automatische ontvangstbevestiging van uw bestelling die u van ons zou kunnen ontvangen, niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot aanvaarding van uw aanbod om de aangeboden goederen en diensten op de Website te kopen.

Recht tot annulering.
Wanneer u goederen of diensten hebt gekocht als consument (dat wil zeggen voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), heeft u het recht om elk met ons afgesloten contract binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten te annuleren.

Prijs.
Alle getoonde prijzen die zijn weergegeven op de website zijn inclusief Engelse BTW tegen het geldende tarief en zijn correct op het moment van invoer van de gegevens in het systeem. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen (deze wijzigingen zullen echter geen effect hebben op bestellingen waarvan u een Bevestiging van verzending heeft ontvangen).
Kortingscodes worden alleen toegestaan onder strikte toepassing van voorwaarden en condities die werden vermeld bij uitgave van de code, zoals toepasbaarheid of maximum orderwaarde.

Verbreking.
Als een onderdeel van de Voorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar te zijn, dan wordt die bepaling verbroken van de Voorwaarden, maar doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

Verklaring van afstand.
Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voortkomend of volgend op bepalingen in de Voorwaarden.

Volledige overeenstemming.
Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons bereikt wordt.